Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Speologie

Creasta calcaroas? a Masivului Buila-Vânturari?a, prin dispunerea ei pe direc?ie SV-NE, a constituit ?i constituie o barier? pentru râurile care adun? apele de pe versan?ii sudici ai Mun?ilor C?p??ânii. Râurile, nevoite s? ocoleasc? zona central?, au reu?it s? str?pung? aceast? barier? numai la cele dou? extremit??i: în partea de sud-vest râurile Bistri?a ?i Coste?ti ?i-au s?pat spectaculoase chei între care este cuprins Muntele Arnota, iar în partea de nord-est râurile Cheia ?i Ol?ne?ti au t?iat Cheile Comarnicelor (Cheile Recea sau Cheile Cheii), printre cele mai adânci ?i mai s?lbatice din ?ar?, prezentând pe o lungime de peste 1 km cascade, marmite, s?ritori, pere?i apropia?i pân? la 2 m dar înal?i de peste 300 m ?i respectiv Cheile Mânzului (Cheile Ol?ne?tilor, Cheile Folea, Valea Rea sau Cheile Râului Sec).

În afara cheilor, formele exocarstice sunt reduse ca num?r, varietate ?i dimensiuni, datorit? morfologiei barei de calcare. Dintre acestea ar fi de amintit câmpul de lapiezuri din Muntele Albu, cele câteva arcade naturale, dintre care Casa de Piatra de la P?trunsa este cea mai cunoscut?, hornurile de la Curm?tura Builei, abruptul nord-vestic. Formele endocarstice sunt mult mai bine reprezentate, prin peste 100 de pesteri ?i câteva avene. Masivul Buila-Vânturari?a reprezint? cel mai estic areal din Carpa?ii Meridionali care ad?poste?te faun? troglobiont?. Pentru aceasta ?i pentru faptul ca num?rul speciilor troglobionte este destul de mare, importan?a biospeologic? este foarte mare.

Dintre pe?terile din masiv, 10 sunt declarate arii protejate prin Legea 5/2000:

Pe?tera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul)
Pe?tera se afl? pe versantul drept al Cheilor Bistri?ei, la 630 m altitudine absolut? ?i la 80 m altitudine relativ?, accesul fiind facilitat de o potec? amenajat? cu balustrade, ce urc? din spatele m?n?stirii Bistri?a...
...
Pe?tera Arn?u?ilor
Se afl? în versantul drept al Cheilor Mânzului (Ol?ne?ti), la circa 1000 m altitudine absolut? ?i 60 m diferen?? fa?? de talvegul v?ii. Dezvoltarea pe?terii este de 150 m ?i are o deschidere mare (24/15 m), orientat? nord-vest, observabil? de jos, amplasat? pe un perete destul de abrupt...
...
Pe?tera Lacul Verde
Este situat? în peretele vestic al Muntelui Stog?oare, la o altitudine absolut? de circa 990 m ?i relativ? de 140 m fa?? de talvegul v?ii râului Cheia, în versantul stâng al Oga?ului Ursului, un adev?rat râu de grohoti?...
...
Pe?tera Pagodelor
Pe?tera este situat? în peretele vestic al Muntelui Stog?oare, în peretele din dreapta al Oga?ului Ursului, la o altitudine relativ? de 150 m fa?? de talvegul v?ii Cheia...
...
Pe?tera din Cheile Comarnicelor (Munteanu Murgoci)
Se g?se?te în Masivul Stog?oare, la circa 930 m altitudine absolut? ?i 30 m diferen?? fa?? de talvegul V?ii Cheia, în versantul stâng al cheilor.A fost cercetat? ?i descris? înc? din 1898 de c?tre Gh. Munteanu-Murgoci....
...
Pe?tera Caprelor
...
Pe?tera Rac
...
Pe?tera Valea Bistri?a
...
Pe?tera cu Perle
...
Pe?tera Clopot
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.