Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Schitul Pahomie (racord traseele 8, 9) – Stâna Oale – Curm?tura Oale (racord cu creasta Buila-Vânturari?a) – Curm?tura Comarnice (racord traseele 5, 17)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
4.18 773.7 1521.5 1591.3 817.5 937.0 -189.3

Timp de mers :

  • vara : 4 - 5 h
  • iarna : interzis pe por?iunea Stâna Oale – Curm?tura Oale

Locuri de ad?post : Schitul Pahomie, Stâna Oale

Puncte de alimentare cu ap? : Schitul Pahomie, Stâna Oale, Izvorul Comarnice

Descriere : Traseul face leg?tura dintre versantul nord-vestic ?i cel sud-estic al crestei Masivului Buila-Vânturari?a.

Traseul este unul dificil, prin diferen?a mare de altitudine ce trebuie urcat? (aproape 1000 m) ?i prin traversarea unor por?iuni expuse în partea superioar?, iarna fiind interzis în por?iunea de gol alpin.

De la Schitul Pahomie coborâm pe drumul forestier spre Cheia, trecem de Izvorul Frumos ?i dup? 100 m ajungem la indicatorul ce marcheaz? punctul de plecare în traseu. Urc?m prin rari?te înspre est pân? în muchie, unde se afl? în curs o exploatare forestier?. De aici schimb?m direc?ia ?i urc?m spre nord pe muchie. Dup? 10 minute dep??im exploatarea ?i intr?m în p?durea b?trân? de fag. Travers?m înspre dreapta câteva vâlcele seci, apoi urc?m accentuat pe o vale cu vegeta?ie bogat? ?i ajungem dup? dou? ore de la plecare la stâna Oale (o cl?dire veche ?i una nou?). De la stân? urc?m înspre nord, intr?m în p?dure ?i într-o mic? ?a g?sim un izvor. De la izvor urc?m din nou în dreapta ?i ajungem într-o vale cu p??une, înconjurat? de p?dure. Urc?m pe vale, mai întâi prin partea dreapt?, pe marginea p?durii, apoi direct pe firul v?ii, pân? într-o zon? cu grohoti? în care valea se îngusteaz?. Travers?m valea în dreapta ?i intr?m în p?durea de molid. De aici poteca este mult mai clar?. Urc?m înspre nord-est, travers?m câteva mici v?i ?i ie?im dup? 40 minute în creasta principal? în Curm?tura Oale (1450 m), unde se afl? stâlp indicator marcând intersec?ia cu traseul nr. 11, marcat cu punct ro?u.

Din curm?tur? coborâm în stânga pe versantul nord-vestic al crestei prin p?dure. Dup? cca. 30 minute de coborâre ajungem la un izvor ?i dup? alte 10 minute de urcare ajungem în Poiana Comarnice, punct terminus al traseului. Aici se afl? stâlp indicator marcând intersec?ia cu traseul nr. 5, marcat cu triunghi ro?u ?i traseul nr. 17, marcat cu band? albastr?. În dou? ore se coboar? la Cabana Cheia.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.