Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Cantonul Silvic Comarnice (racord cu traseul 12) – ?aua La Lac (racord traseele 14, 15, 19 apoi comun cu traseele 14 ?i 15) - ?aua Stog?oare (tunel) – drum Cabana Cheia (racord traseele 5, 12, 14, 15, 17, 18)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
9.74 679.2 909.3 1180.3 503.3 849.2 -621.9

Timp de mers :

  • vara : 2 – 2 ˝ h
  • iarna : 3 – 4 h

Locuri de ad?post : Cantonul Silvic Codric (Comarnice), Cabana Cheia

Puncte de alimentare cu ap? : Cantonul Silvic Codric (Comarnice), ?aua La Lac, Cabana Cheia

Descriere : Este un traseu turistic de leg?tur?, între Valea Cheia ?i Cabana Cheia, pe drumul forestier.

De la intersec?ia cu traseul nr. 13 marcat cu triunghi albastru care urc? pe Brâna Caprelor spre Cabana Cheia, continu?m pe drumul forestier de pe vale. Dup? 200 m ajungem la intersec?ia cu un mic drum de tractor care duce în stânga la Cantonul Silvic Codric, iar dup? al?i 500 ajungem la ie?irea râului Cheia din chei. Trecem podul în dreapta ?i p?r?sim valea Cheia urcând pe versantul estic. Dup? 2,5 km ?i dou? serpentine ajungem la un izvor ?i apoi în ?aua La Lac, importan?? intersec?ie de trasee. Aici vin din dreapta de pe muchie, 3 trasee dinspre B?ile Ol?ne?ti: traseul nr. 14 marcat cu band? albastr?, care urc? pe Valea Ol?ne?ti ?i ajunge la Cabana Cheia, traseul nr. 15 marcat cu cruce ro?ie, care urc? pe interfluviul dintre v?ile Cheia ?i Ol?ne?ti ?i ajunge la Cabana Cheia ?i traseul nr. 19, marcat cu cruce albastr?, care urc? pe interfluviul dintre v?ile Cheia ?i Ol?ne?ti ?i ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii. Acest din urm? traseu se desprinde spre Muntele Stogu tot în ?aua La Lac, dar 50 m mai sus, chiar în curba drumului (stâlp indicator).

Traseul nostru continu? pe drumul forestier împreun? cu traseele nr. 14 ?i 15 ?i dup? o serpentin? larg?, de 3 km ajunge la tunelul de 200 m care str?bate creasta calcaroas? spre versantul nord-vestic pe sub Curm?tura Stog?oare. În partea dinspre sud a tunelului este amenajat un spa?iu de campare ?i este amplasat un panou informativ. Trecem tunelul ?i la 200 m de la ie?ire întâlnim o intersec?ie marcat? cu stâlp indicator, de unde traseele nr. 14 ?i 15 coboar? direct la Cabana Cheia, pe o scurt?tur? prin p?dure. Continu?m pe drumul forestier, coborâm 2 km pân? ajungem la râu iar cu 500 m înainte de râu intersect?m traseul nr. 18 marcat cu triunghi galben care urc? de la Cabana Cheia în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii. De la intersec?ie cele dou? trasee merg împreun? pân? la caban?, la care ajungem dup? 1,5 km ?i dup? ce travers?m râul de 3 ori. Înainte de ultima traversare reg?sim traseele nr. 14 ?i 15, intersec?ie marcat? cu stâlp indicator.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.