Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Cabana Cheia (racord traseele 5, 12, 13, 14, 15, 18) – Curm?tura Comarnice (comun cu traseul 5, racord traseul 10) – Plaiul Lespezi – Curm?tura Lespezi – Vârful Netedu (1757 m) (racord traseele 2, 3, apoi comun) – Vârful Lespezi (1822 m) – Vârful Govora (1958 m) – ?aua Zmeuret (racord cu traseul crestei principale a Mun?ilor C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
14.21 894.2 1951.7 1951.7 1057.8 1413.2 -364.9

Timp de mers :

  • vara : 8 - 9 h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Plaiul Lespezi – ?aua Zmeuret

Locuri de ad?post : Cabana Cheia, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi

Puncte de alimentare cu ap? : Cabana Cheia, Izvorul Comarnice, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi

Descriere : Traseul face leg?tura dintre Masivul Buila Vânturari?a ?i Mun?ii C?p??ânii, prin Plaiul Lespezi.

Este un traseu dificil prin lungime ?i prin importanta diferen?? de nivel ce trebuie urcat? (peste 1000 m).

Traseul, comun în prima por?iune cu traseul nr. 5 marcat cu triunghi ro?u, urc? pe Pârâul Comarnice. Dup? 10 minute p?r?sim firul v?ii urcând în dreapta pe versant. Se urc? mai întâi pe un drum vechi de tractor cu mult? vegeta?ie arbustiv? (7 curbe la stânga), apoi, din dreptul unui paltin uria? pe potec? înspre vest. Dup? circa o or? de la plecare se las? la stânga Poiana cu Bulbuce (cca. 1320 m), apoi într-un mic platou cu molizi, dup? care se iese într-o culme, de unde direc?ia de urcare se schimb? înspre sud-vest. Se continu? pe versantul estic al culmii, prin p?durea de molid ?i dup? dou? ore de la plecarea de la caban? se ajunge într-o poian?, unde se v?d resturile unei stâne. Aici g?sim ?i un indicator, care marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 10, marcat cu punct galben, care urc? în creast? ?i apoi coboar? la Schitul Pahomie. Dac? mergem 5 minute pe acest traseu g?sim un izvor. Din poian? urc?m prin p?dure înspre vest ?i ajungem dup? 5 minute în culme, în Curm?tura Comarnice (1525 m), într-o alt? poieni??, unde ne desp?r?im de traseul nr. 5 marcat cu triunghi ro?u, care merge c?tre Satul Pietreni.

Din Curm?tura Comarnice poteca porne?te pe culme, spre nord-vest, dep??ind pe rând Poiana Lung? (1580 m) ?i Culmea Gro?ii Bode?tilor, ajungând dup? o or? în Poiana Rotund? (cu bordei pr?bu?it). De aici în 10 minute ajungem la golul alpin ?i dup? alte 15 minute urc?m Muntele Scânteia (1685 m), locul de unde avem cea mai frumoas? vedere asupra versantului nord-vestic al crestei Buila-Vânturari?a. De aici continu?m pe muchie, trecem pe rând de dou? mici vârfuri ?i ajungem într-o ?a, la obâr?ia Coste?tiului (izvor la 100 m). De aici se urc? pe l?s?torile oilor spre Vârful Netedu, se trece pe lâng? o stân? (dreapta) ?i se ajunge în 30 minute la drum, unde întâlnim indicatorul ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 2, marcat tot cu band? albastr?, care urc? din Bistri?a ?i cu traseul nr. 3, marcat cu triunghi galben, care urc? din Pietreni.

De aici se coboar? în 15 minute pân? la refugiul din Curm?tura Lespezi (1610 m). Apoi se urc? pe drum înspre nord, apoi înspre stânga, se traverseaz? obâr?ia V?ii Bistri?a printr-o serpentin? ?i se continu? pân? la o intersec?ie, de la care direc?ia se schimb? înspre dreapta, spre obâr?ia Râului Cheia (Valea Rece). Se ajunge aproape de obâr?ie (în dreapta de v?d c?derile înspumate ale apei ?i peste vale ruinele unei stâne), apoi printr-o alt? serpentin? (stânga) care ocole?te Vârful Govora (1957 m), se ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii, în ?aua Zmeuret, situat? la vest de Vârful Zmeuret (1978 m). O variant? mai scurt?, recomandat? în special la coborâre este cea direct?, t?ind serpentinele largi ale drumului.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.