Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Il Rifugio Cheia (incrocio percorsi 5, 12, 14, 15, 18) – Curm?tura Comarnice (incrocio percorsi 5, 10) – La Pianura Lespezi – Curm?tura Lespezi – La Cima Netedu (1757 m) (incrocio percorsi 2, 3 poi comune) – La Cima Lespezi (1822 m) – Il Monte Z?noaga – La Cima Govora (1958 m) – La Sella Zmeuret (incrocio percorso sulla cima dei Monti C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
14.21 894.2 1951.7 1951.7 1057.8 1413.2 -364.9

Timp de mers :

  • vara : 8 - 9 h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Plaiul Lespezi – ?aua Zmeuret

Locuri de ad?post : Cabana Cheia, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi

Puncte de alimentare cu ap? : Cabana Cheia, Izvorul Comarnice, Stâna Lespezi, Refugiul Lespezi

Descriere : Traseul face leg?tura dintre Masivul Buila Vânturari?a ?i Mun?ii C?p??ânii, prin Plaiul Lespezi.

Este un traseu dificil prin lungime ?i prin importanta diferen?? de nivel ce trebuie urcat? (peste 1000 m).

Traseul, comun în prima por?iune cu traseul nr. 5 marcat cu triunghi ro?u, urc? pe Pârâul Comarnice. Dup? 10 minute p?r?sim firul v?ii urcând în dreapta pe versant. Se urc? mai întâi pe un drum vechi de tractor cu mult? vegeta?ie arbustiv? (7 curbe la stânga), apoi, din dreptul unui paltin uria? pe potec? înspre vest. Dup? circa o or? de la plecare se las? la stânga Poiana cu Bulbuce (cca. 1320 m), apoi într-un mic platou cu molizi, dup? care se iese într-o culme, de unde direc?ia de urcare se schimb? înspre sud-vest. Se continu? pe versantul estic al culmii, prin p?durea de molid ?i dup? dou? ore de la plecarea de la caban? se ajunge într-o poian?, unde se v?d resturile unei stâne. Aici g?sim ?i un indicator, care marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 10, marcat cu punct galben, care urc? în creast? ?i apoi coboar? la Schitul Pahomie. Dac? mergem 5 minute pe acest traseu g?sim un izvor. Din poian? urc?m prin p?dure înspre vest ?i ajungem dup? 5 minute în culme, în Curm?tura Comarnice (1525 m), într-o alt? poieni??, unde ne desp?r?im de traseul nr. 5 marcat cu triunghi ro?u, care merge c?tre Satul Pietreni.

Din Curm?tura Comarnice poteca porne?te pe culme, spre nord-vest, dep??ind pe rând Poiana Lung? (1580 m) ?i Culmea Gro?ii Bode?tilor, ajungând dup? o or? în Poiana Rotund? (cu bordei pr?bu?it). De aici în 10 minute ajungem la golul alpin ?i dup? alte 15 minute urc?m Muntele Scânteia (1685 m), locul de unde avem cea mai frumoas? vedere asupra versantului nord-vestic al crestei Buila-Vânturari?a. De aici continu?m pe muchie, trecem pe rând de dou? mici vârfuri ?i ajungem într-o ?a, la obâr?ia Coste?tiului (izvor la 100 m). De aici se urc? pe l?s?torile oilor spre Vârful Netedu, se trece pe lâng? o stân? (dreapta) ?i se ajunge în 30 minute la drum, unde întâlnim indicatorul ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 2, marcat tot cu band? albastr?, care urc? din Bistri?a ?i cu traseul nr. 3, marcat cu triunghi galben, care urc? din Pietreni.

De aici se coboar? în 15 minute pân? la refugiul din Curm?tura Lespezi (1610 m). Apoi se urc? pe drum înspre nord, apoi înspre stânga, se traverseaz? obâr?ia V?ii Bistri?a printr-o serpentin? ?i se continu? pân? la o intersec?ie, de la care direc?ia se schimb? înspre dreapta, spre obâr?ia Râului Cheia (Valea Rece). Se ajunge aproape de obâr?ie (în dreapta de v?d c?derile înspumate ale apei ?i peste vale ruinele unei stâne), apoi printr-o alt? serpentin? (stânga) care ocole?te Vârful Govora (1957 m), se ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii, în ?aua Zmeuret, situat? la vest de Vârful Zmeuret (1978 m). O variant? mai scurt?, recomandat? în special la coborâre este cea direct?, t?ind serpentinele largi ale drumului.

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.