Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Il Rifugio Cheia (incrocio percorsi 5, 12, 14, 15, 17) – La Sella H?d?r?u (incrocio percorso 15) – La Cima C?pr?reasa – Il Monte Stâna B?trân? (incrocio con il percorso di cima sui Monti C?p??ânii) – La Cima Gera – Al Vincolo (lascia il percorso di cima di C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
11.08 908.9 1895.0 1895.0 989.8 1823.6 -837.8

Timp de mers :

  • vara : 6 ˝ - 7 h
  • iarna : nu se recomand?

Locuri de ad?post : Cabana Cheia, Stâna B?trân?

Puncte de alimentare cu ap? : Cabana Cheia, Stâna B?trân?

Descriere : Traseul face leg?tura dintre Masivul Buila Vânturari?a ?i Mun?ii C?p??ânii, prin Plaiul H?d?r?u.

De la Cabana Cheia pornim pe drumul forestier înspre nord, travers?m Râul Cheia, trecem de intersec?ia (indicator) cu traseele nr. 14 (band? galben?) ?i 15 (cruce ro?ie), travers?m râul pentru a reveni apoi printr-o nou? traversare pe malul stâng, dup? care p?r?sim firul v?ii urcând pe drum spre sud. Dup? 5 minute ajungem în punctul unde un indicator ne arat? c? trebuie s? p?r?sim drumul. Pân? aici am fost înso?i?i ?i de marcajul cruce galben? al traseului nr. 13. De la indicator urc?m în stânga în p?dure ?i atac?m pantele Muntelui H?d?r?u. Dup? numeroase serpentine, pe un drum foarte vechi de tractor, uneori greu de distins, la cap?tul a 2 - 2 ˝ ore de la plecare, r?zbatem în Poiana ?i ?aua H?d?r?u (1320 m). Aici (indicator) întâlnim traseul nr. 19, marcat cu cruce albastr?, care urc? din B?ile Ol?ne?ti, cele dou? trasee fiind de aici comune pân? în Vârful Gera, punctul terminus, în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii.

Dac? pân? aici am urcat pe un vechi drum de tractor destul de greu de distins, de aici drumul devine foarte clar. Din poian? continu?m spre nord ?i intr?m în p?durea de fag pe fa?a estic? a Muntelui C?pr?reasa. Drumul, s?pat uneori în stânca versan?ilor ne scoate încet, prin urcare lent?, în câteva puncte de unde avem deschidere spre Vârful Stogu (S) ?i Vârful Folea (E). Dup? circa 40 minute de mers din ?aua H?d?r?u, ie?im într-o zon? cu p?dure tân?r? de molid. L?s?m în dreapta o poieni?? unde se v?d resturile unei construc?ii, urc?m o serpentin? ?i relu?m urcu?ul în lungul versantului ?i în 30 minute ajungem la un izvor (circa 1600 m). De aici poteca coboar? pu?in pân? în dreptul unui vâlcel, apoi iese într-o poian?. Continu?m urcarea prin stânga poenii, reintr?m între molizi ?i dup? câteva sute de metri ie?im într-o poian? mai mare, care urc? pân? în stâncile vârfului Bogdana Mare. Urc?m înc? o por?iune prin p?dure, în lungul izvorului Ol?ne?tiului ?i aproape de obâr?ia acestuia ie?im în golul alpin. La obâr?ia v?ii se afl? dou? cl?diri ale unei vechi stâne. De aici urc?m pe versantul sudic înierbat al Vârfului Gera (1890 m), punctul terminus al traseului.

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.