Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

B?ile Ol?ne?ti – Plaiul Piatra T?iat? - ?aua Prislopel (racord cu traseul 14)– ?aua La Lac (racord traseul 13) - ?aua H?d?r?u (racord traseul 18) – Vf. C?pr?reasa – Vf. Gera (racord cu traseul crestei principale a Mun?ilor C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
19.54 485.0 1895.0 1895.0 1417.0 2686.8 -1299.7

Timp de mers :

  • vara : 8-9 h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea ?aua La Lac – Vf. Gera

Locuri de ad?post : Ad?post ?aua Prislopel

Puncte de alimentare cu ap? : ?aua La Lac, ?aua H?d?r?u, Stâna B?trân?

Descriere : Este unul dintre cele 4 trasee care fac leg?tura între B?ile Ol?ne?ti ?i Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Traseul porne?te din centrul sta?iunii (430 – 520 m) pe ?oseaua care urc? pe lâng? parc spre Izvorul nr. 24. La circa 2 km ajungem în dreptul taberei ?i cabanei Comanca. Înainte de podul de peste Râul Ol?ne?ti întâlnim indicatorul care marcheaz? intersec?ia cu traseele nr. 14 marcat cu band? galben? ?i nr. 16 marcat cu triunghi galben, care urc? pe Valea Ol?ne?ti. Traseul este comun cu traseul nr. 15 marcat cu cruce ro?ie (vezi descriere), pân? în ?aua La Lac.

Din ?aua La Lac pornim pe drum c?tre Cabana Cheia ?i de unde drumul forestier face o curb? la stânga în ac de p?r, îl p?r?sim ?i începem s? urc?m pe un drum de tractor, printr-o rari?te, mai întâi înspre nord, apoi înspre nord-est. Dup? 10 minute ajungem într-o culme, aproape de drumul de tractor (în dreapta exploatare silvic?), de unde urc?m pe aceasta prin p?dure. În 15 minute ajungem într-o ?a, la poalele abruptului calcaros, de unde schimb?m din nou direc?ia de mers înspre nord-est. Poteca se strecoar? printre stâncile de calcar, ocolind Muntele Stogu, pe la baz?. Trecem de o alt? ?a, aflat? în estul Muntelui Stogu (?aua H?d?r?u), de unde ne îndrept?m spre vest. Travers?m o vale cu izvor ?i ie?im în culme, într-o alt? ?a, aflat? de ast? dat? la nord de Muntele Stogu. De aici traseul continu? înspre nord, pe Muchia H?d?r?u ?i prin dreapta acesteia ?i ajungem dup? 15 minute într-o poieni?? unde se v?d resturile unor stâlpi de funicular. La 100 m se afl? o alt? poian?, unde întâlnim intersec?ia (indicator) cu traseul nr. 18 (vezi descriere), marcat cu triunghi ro?u, care urc? de la Cabana Cheia ?i merge împreun? cu traseul nostru pân? în culmea principal? a Mun?ilor C?p??ânii.

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.