Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Satul B?rb?te?ti (racord traseul 6) – Valea Ot?s?ului (comun cu traseul 8) – Valea Bulzului (racord traseul 6) – Vf. ?ucla – Curm?tura Builei (racord traseele 6, 11)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
8.33 499.1 1552.3 1552.6 1053.9 1276.7 -224.5

Timp de mers :

  • vara : 4 – 4 ˝ h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Valea Bulzului – Curm?tura Builei

Locuri de ad?post : Refugiul Curm?tura Builei

Puncte de alimentare cu ap? : Valea Ot?s?ului, Curm?tura Builei

Descriere : Este un traseu care urc? din Satul B?rb?te?ti în cresta Buila-Vânturari?a, în partea median? a acesteia: Curm?tura Builei.

Traseul are ca punct de plecare Satul B?rb?te?ti, mai exact cap?tul satului, în dreptul ultimelor case, din acela?i punct cu traseele nr. 6 ?i 8. Prima parte este comun? cu traseul nr. 8.

Prima parte a traseului este pe drumul forestier (3 km) de pe Valea Ot?s?ului. Parcurgându-l trecem mai întâi printr-o zon? cu poieni aflate de-o parte ?i de alta a râului ?i pe rând pe lâng?: barier?, panou informativ, troi?? cu izvor ?i amenaj?ri ale unei capt?ri de ap?: bazine, filtre, decantor, baraj de captare. La cap?tul drumului forestier ajungem la o intersec?ie ?i confluen?? (Valea P?trunsa cu Pârâul M?rului, care formeaz? Ot?s?ul), unde se afl? o cl?dire a Schitului P?trunsa, panou informativ ?i stâlp indicator ce marcheaz? desprinderea traseului nr. 8 care urc? pe muchie la Schitul P?trunsa.

Traseul continu? în stânga pe drumul forestier de pe Pârâul M?rului. Dup? 20 minute ajungem la o nou? confluen?? (Pârâul Bulzului ?i Pârâul M?rului), unde intr?m pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a (limita marcat? cu p?trat ro?u cu chenar alb). De la confluen?? traseul p?r?se?te valea ?i urc? pe interfluviul dintre afluen?i, ie?ind în poienile de la Piciorul M?rului. Urc?m prin poian? înspre nord pân? la p?dure, de unde schimb?m direc?ia înspre est pentru a traversa o vale în poienile Bulzului. L?s?m în dreapta dou? ad?posturi pastorale ?i urc?m din nou înspre nord prin poian?. La scurt timp dup? ce trecem de un alt ad?post pastoral (stânga), ajungem la o intersec?ia marcata cu stâlp indicator, unde întâlnim traseul nr. 6 marcat cu punct galben. Continu?m în dreapta 100 m (por?iune comun? cu traseul nr. 6) pân? ajungem într-o muchie (stâlp indicator) în dreptul unei cruci albe din marmur?. În fa?? se v?d chiliile de la Schitul P?trunsa. Aici p?r?sim traseul nr. 6 care merge la schit ?i urc?m în stânga pe muchie, prin poian?, pe marginea p?durii de fag. Dup? 10 minute de urcat ajungem în partea superioar? a poienii, intr?m în p?durea de fag ?i ajungem într-un mic vârf împ?durit din care coborâm u?or pân? în valea din dreapta, la baza stâncilor. Continu?m pe la baza stâncilor ocolindu-le prin dreapta ?i urc?m în serpentine pe versantul vestic al v?ii ce coboar? din Curm?tura Builei. Dup? 20 minute de urcu? intersectam valea ?i mai urc?m 10 minute pe aceasta, pân? ie?im din p?dure sub abruptul impresionant al Vârfului ?ucla. De aici urc?m în stânga printre molizi, pe lâng? un vâlcel ?i ajungem la stâlpul indicator care marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 6.

De aici pân? în Curm?tura Builei (1450 m), cele dou? trasee urc? împreun?: urc?m pu?in, de data asta prin stânga vâlcelului, îl travers?m în dreptul unui izvor cu jgheaburi pt. ad?pat animalele ?i urc?m pe versant 15 minute înspre nord pân? la refugiul din Curm?tura Builei, trecând pe lâng? un alt izvor. În Curm?tura Builei se afl? un refugiu d?r?p?nat ?i o stân? reconstruit? recent, unde pot înnopta 5-6 persoane în perioada în care nu e ocupata de ciobani. Tot aici g?sim ?i un stâlp indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 11, traseul de creast? marcat cu punct ro?u.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.