NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Brâna Caprelor

Informare publică - 11.08.2021

În apropierea Schitului Pahomie, pe proprietatea Obştii Moşnenilor Cheia-Olăneşti, în UP Obstea Cheia, ua 92A, se execută lucrări de exploatare a masaei lemnoase, tăieri de conservare. Lucrările de exploatare se execută în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic 2014 - 2024, în baza autorizaţiei de exploatare nr. A210015890079 din 07.06.2021 pentru APV nr. 2100158900210 şi a avizului nr. 14 din 08.07.2021. Pentru transportul materialului lemnos în platforma primară s-a refacut un drum existent care are avizul A.P.N.B.V. nr. 8 din 22.06.2021.

Conform zonării interne a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa lucrările de exploatare amplasate in UP Obstea Cheia, ua 92A, se află in zona de conservare durabilă în afara T2, iar parte din drumul de scos a materialului lemnos se suprapune cu traseul turistic cu numărul 10 - punct galben - Schitul Pahomie - Stâna Oale – Curmătura Oale – Curmătura Comarnice.

Harta zonării interne a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa se poate consulta pe site-ul parcului www.buila.ro unde se găseşte ca Anexa 3 la planul de management.

Informaţii despre lucrările desfăşurate se găsesc în platforma primară unde agentul economic are obligaţia de a le afişa la loc vizibil pe un panou informativ.

12.05.2021 - ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

SOLICITANT: RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa (APNBV) R.A.

CONTEXT: APNBV intenţionează să elaboreze şi să depună pentru finanţare proiectul „Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita, a siturilor ROSCI0015 - Buila-Vanturarita si ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita, precum si a rezervatiilor naturale incluse în acestea acestea” Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 — Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istorie, Obiectivul Specific 4.1 Creşterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

SERVICII SOLICITATE:

• Elaborarea Cererii de Finanțare;

• Elaborarea bugetului proiectului;

• Elaborarea planului de achiziții;

• Elaborarea planului de comunicare;

• Elaborarea/oferirea de sprijin în elaborarea tuturor anexelor cererii de finanțare;

• Încărcarea electronică a proiectului în MySMIS;

• Sprijin în etapa de evaluare a proiectului (formularea de răspunsuri la clarificări, revizuirea documentelor conform solicitării Autorității Contractante etc.);

• Sprijin în etapa de contractare (revizuirea și verificarea documentelor care devin anexe ale contractului, clarificarea prevederilor contractului etc.).

COD CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

TIP ACHIZIȚIE: Achizitie directă

PRET ESTIMAT: 130,000.00 fara TVA

CRITERII DE ATRIBUIRE: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al preţului

CERINŢE OBLIGATORII: Ofertantul va face dovada că a dus la îndeplinire cel puţin un contract de servicii similar.

DATA LIMITA TRANSMITERE OFERTE: 19.05.2021

MODALITATE TRANSMITERE OFERTE: Oferta va fi publicată în catalogul SEAP sub titulatura ”Servicii de consultanță elaborare cerere finanțare pentru APNBV” până la data de 19.05.2021, ora 12:00.

OBSERVATII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP și va fi urmată de semnarea contractului.

Ataşat la acest anunţ găsiţi şi caietul de sarcini al serviciului propus spre achiziţie.

Anunt_APNBV_12_05_2021.pdfAnunt_APNBV_12_05_2021.pdfAnunt_APNBV_12_05_2021.pdf

04.05.2021 - ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

SOLICITANT: RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa (APNBV) R.A.

CONTEXT: APNBV intenţionează să elaboreze şi să depună pentru finanţare proiectul „Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita, a siturilor ROSCI0015 - Buila-Vanturarita si ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita, precum si a rezervatiilor naturale incluse în acestea acestea” Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 — Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istorie, Obiectivul Specific 4.1 Creşterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

SERVICII SOLICITATE:

• Elaborarea Cererii de Finanțare;

• Elaborarea bugetului proiectului;

• Elaborarea planului de achiziții;

• Elaborarea planului de comunicare;

• Elaborarea/oferirea de sprijin în elaborarea tuturor anexelor cererii de finanțare;

• Încărcarea electronică a proiectului în MySMIS;

• Sprijin în etapa de evaluare a proiectului (formularea de răspunsuri la clarificări, revizuirea documentelor conform solicitării Autorității Contractante etc.);

• Sprijin în etapa de contractare (revizuirea și verificarea documentelor care devin anexe ale contractului, clarificarea prevederilor contractului etc.).

COD CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

TIP ACHIZIȚIE: Achizitie directă

PRET ESTIMAT: 130,000.00 fara TVA

CRITERII DE ATRIBUIRE: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al preţului

CERINŢE OBLIGATORII: Ofertantul va face dovada că a dus la îndeplinire cel puţin un contract de servicii similar.

DATA LIMITA TRANSMITERE OFERTE: 11.05.2021

MODALITATE TRANSMITERE OFERTE: Oferta va fi publicată în catalogul SEAP sub titulatura ”Servicii de consultață în vederea elaborării și depunerii unei cereri de finațare în cadrul POIM pentru Parcul Național Buila-Vânturarița” până la data de 11.05.2021, ora 16:00.

OBSERVATII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP și va fi urmată de semnarea contractului.

Ataşat la acest anunţ găsiţi şi caietul de sarcini al serviciului propus spre achiziţie.

anunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdfanunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdfanunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdf

Lynx!

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa | Râs surprins în timp ce își marca teritoriul

🆕 💯 Imagini extraordinare cu un râs surprins într-o pădure 🌲🌳🌲🌳🌲 din Romsilva-Parcul Naţional Buila-Vânturariţa în timp ce își marca teritoriul. Cadrele sunt preluate de pe 🎥 camerele de monitorizare a 🐾 faunei instalate de specialiștii Romsilva. ✅ 💯 Râsul, cea mai mare felină din Europa, este un carnivor extrem de discret, rar putând fi văzut de oameni în libertate. ✅ Prădători foarte eficienți, râșii se deplasează fără zgomot și atacă prada pe neașteptate. Au auzul și mirosul foarte fin și au o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori iese la vânătoare. ℹ️ Romsilva-Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a #Pădurilor - #Romsilva, este situat în județul Vâlcea, în sudul Munților Căpățânii, și cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila – Vânturarița. Parcul are o suprafață de 4.186 de hectare, 3.868 fiind păduri 🌳🌲 🌳🌲 ***** ℹ️ 🇬🇧 Lynx into a forest in Buila Vânturarița National Park in #Romania. #DezvoltareDurabilă #AriiProtejate #ConteazăPentruViitor #Păduri #Silvicultură #România #Natură #Forests #Buila #Vânturarița #Vâlcea

Publicată de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pe Joi, 6 august 2020

Chestionar pentru îmbunătăţirea activităţii

Vă rugăm să ne acordați 3 minute din timpul dumneavoastră și să completați chestionarul despre Buila-Vânturarița.

Chestionarul îl găsiți aici:

Chestionar

Chestionarul este foarte important pentru noi în vederea îmbunătățirii activității. Acest lucru va fi posibil doar în măsura în care răspunsurile dumneavoastră vor fi sincere și complete.

Vă mulțumim!

Harta interactivă a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Anunţ concurs post director!

Etapa a II-a, etapa externă.

rnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdfrnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdfrnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdf

Rezultat selecţie partener din data de 25.05.2020

evaluare_oert.pdfevaluare_oert.pdfevaluare_oert.pdf

Anunţ concurs post director!

Anunt_concurs_post_director_APNBV.pdfAnunt_concurs_post_director_APNBV.pdfAnunt_concurs_post_director_APNBV.pdf

07.05.2020 - În atenţia tuturor entităţilor interesate!

Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa anunţă intenţia de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entităţi publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activităţi în cadrul unui viitor proiect, cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Studiu de fundamentare: http://www.buila.ro/studiu_fundamentare_ro

Anunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdfAnunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdfAnunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdf

În atenţia vizitatorilor!

În atenţia vizitatorilor!

Bine ati venit pe site-ul nostru


Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, sit al Reţelei Ecologice Europene Natura 2000, a fost înfiinţat prin HG 2151/2004 şi este administrat de către RNP Romsilva. Este cel mai mic parc naţional din România, cu o suprafaţă de 4186 ha, fiind situat în Judeţul Vâlcea, în sudul Munţilor Căpăţânii, pe teritoriul localităţilor Costeşti, Bărbăteşti şi Băile Olăneşti.

Parcul cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa, cu o lungime de cca 14 km, de la vest de Cheile Bistriţei vâlcene, până la est de Cheile Olăneşti (Folea), creastă dominată de cele două vârfuri care dau numele masivului: Vârful Buila (1849 m) şi Vârful Vânturariţa Mare (1885 m).

Masivul prezintă caracteristicile specifice reliefului carstic, cu numeroase forme exocarstice (chei, abrupturi calcaroase, doline, câmpuri de lapiezuri, grohotişuri calcaroase, hornuri, ace, strungi) şi endocarstice (peşteri şi avene). Datorită caracterului de insularitate şi accesibilităţii dificile, în masiv s-au păstrat nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural: habitate naturale, păduri virgine, numeroase specii ocrotite ale florei şi faunei, situri mineralogice şi paleontologice, peşteri.

Un element de atracţie şi valoare suplimentar al parcului îl constituie existenţa în perimetrul acestuia sau în imediata apropiere a numeroase obiective cultural-istorice: mănăstirile Arnota, Bistriţa, Horezu, Frăsinei, schiturile Pătrunsa, Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 Izvoare, Păpuşa, Peri, bisericile rupestre din Peştera Liliecilor, bisericile din localităţile din zonă, precum şi tradiţiile, obiceiurile şi arhitectura tradiţională din satele de la poalele muntelui.Tarife

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor a avizat tarifele propuse de Administratia PN Buila-Vanturarita. Printre acestea se afla tariful de vizitare de 5 lei /persoana /saptamana. Mentionam ca persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati de cercetare sunt scutite de plata tarifelor de vizitare, avizare, precum si de fotografiere/filmare, daca materialele nu sunt folosite in scop comercial.

Tarife_MMAP.pdfTarife_MMAP.pdfTarife_MMAP.pdf

Pagină realizată de Asociația Kogayon din proiect finanțat de
Administrația Fondului pentru Mediu și cofinanțat de RNP Romsilva
Flag Counter